פרסים

יצרן השמן הישראלי הטוב ביותר
Terra Olivo-Mediterranean International Olive Oil Competition

 

Athena international olive oil competition
Mediterranean international olive oil cometition
Terra Olivo-Mediterranean
International Olive Oil Competition
Prestige Gold Medal
לצ'ינו
זהב כפול בקטגוריית שמן זית זני
Terra Olivo-Mediterranean
International Olive Oil Competition
Prestige Gold Medal
Terra Olivo-Mediterranean
International Olive Oil Competition
Prestige Gold Medal
Terra Olivo-Mediterranean
International Olive Oil Competition
Prestige Gold Medal
ארבקינה
זהב כפול בקטגוריית שמן זית זני
Terra Olivo-Mediterranean
International Olive Oil Competition
Prestige Gold Medal
פיקואל
זהב כפול בקטגוריית שמן זית זני
Terra Olivo-Mediterranean
International Olive Oil Competition
Gold Medal
שמן הבית
זהב בקטגוריית שמן זית זני
Terra Olivo-Mediterranean
International Olive Oil Competition
Gold Medal
ברנע
זהב בקטגוריית שמן זית זני
Best Israeli Single Variety Olive Oil
ארבקינה
שמן הזית הטוב היותר בקטגוריית שמן זית זני
Best Israeli Single Variety Olive Oil
פיקואל
שמן הזית הטוב היותר בקטגוריית שמן זית זני